KHÓA HỌC ĐẦU TƯ

(DCI – DC STOCK INVESTMENT COURSE)

-> Kiến thức nền tảng là điều cần có khi đầu tư chứng khoán. Hiểu về bản chất của đầu tư từ đó NĐT đi chuyên sâu vào việc chọn cổ phiếu để mua theo từng phong cách đầu tư khác nhau sẽ được DCI giảng dạy qua những khoá học.

-> Khoá học cơ bản: Cho người mới bắt đầu tham gia thị trường.

-> Khoá học chuyên sâu: Lựa chọn và xây dựng kế hoạch mua bán cổ phiếu.

Bài viết liên quan
BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP