TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Dịch vụ tư vấn chủ động

-> Thông qua xây dựng và khuyến nghị các mã cổ phiếu cơ bản tốt theo trường phái tăng trưởng và giá trị.

-> Nhà đầu tư thông qua đó sẽ tìm kiếm được các cổ phiếu phù hợp với khẩu vị rủi ro của chính mình.

Dịch vụ tư vấn 1:1 (Quản lý tài chính cá nhân)

-> Chia vốn chủ động. Khảo sát dựa trên nhu cầu tài chính để cân đối tỷ trọng giữa chứng khoán và các kênh đầu tư khác.

-> Tư vấn dài hạn để tăng tính bền vững và không cần theo dõi bảng điện liên tục mà vẫn để tiền hoạt động.

-> Chủ động lên kế hoạch và xây dựng danh mục cổ phiếu cùng với nhà đầu tư.

Bài viết liên quan